O projekcie | IQM | Visit Orebić
Dostosować
Język
search
Szukaj

O projekcie

IQM Destination Orebić

Projekt IQM Destination Orebić zintegrowanego zarządzania jakością w destynacji, łączy wszystkie podmioty z najlepszymi usługami i udogodnieniami. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom gości i partnerów oraz połączyć się w IQM Destination Orebić, uczestnicy muszą spełniać standardy jakości ustalone dla każdej grupy – hoteli, restauracji, kwater prywatnych, biura podróży, kempingów, sklepów, sklepów z pamiątkami, winnic.

IQM na bieżąco monitoruje, doradza, jak poprawić jakość destynacji i monitorować jej rozwój. Promuje integrację, lokalna rdzenna opowieść, lokalne produkty wysokiej jakości i kulturę destynacji.

Nacisk kładziony jest na jakość i gościa, który doświadcza miejsce docelowe w całości.