Zakonodavni okvir | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

Zakonodavni okvir

Zakonodavni okvir

ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_990.html

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html

ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html