Službenik za informiranje | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje:

obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Orebić. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

– na adresu: TZO Orebić, Zrinsko-frankopanska 2, 20250 Orebić
– na fax broj: 020 714 001
– elektroničkom poštom službeniku za informiranje: javnost.rada@visitorebic-croatia.hr
– donijeti osobno u Turistički ured TZO Orebić, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
– zahtjev za pristup informacijama može se predati usmeno, putem telefona, o čemu službenik treba sačiniti službenu zabilješku za arhivu TZO Orebić
Službenik za informiranje TZO Orebić:

Marko Galiot, voditelj destinacijskog menadžmenta