Predsjednik | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

Predsjednik

Predsjednik
Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Orebić obnaša načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić.

Članak 20. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma


(1) Predsjednik turističke zajednice predstavlja turističku zajednicu.


(2) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice obnaša općinski načelnik ili gradonačelnik odnosno župan, ovisno o jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje koje je turistička zajednica osnovana.


(3) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova turističke zajednice, odredi općinski načelnik ili gradonačelnik odnosno župan, ovisno o jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje za koje je turistička zajednica osnovana. Osoba koju odredi općinski načelnik ili gradonačelnik odnosno župan može obnašati dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice samo u vremenu trajanja mandata općinskog načelnika ili gradonačelnika odnosno župana od strane kojeg je određena.


(4) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice koja je osnovana za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave obnaša, sukladno odredbama statuta, jedan od općinskih načelnika ili gradonačelnika odnosno župana, ovisno o jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje kojih je osnovana takva turistička zajednica.


(5) Dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice koja je osnovana za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave može obnašati i osoba koju, iz redova članova turističke zajednice, sporazumno odrede općinski načelnici ili gradonačelnici odnosno župani, ovisno o jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za područje kojih je osnovana takva turistička zajednica. Osoba koju sporazumno odrede općinski načelnici ili gradonačelnici odnosno župani može obnašati dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice koja je osnovana za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave samo za vrijeme trajanja sporazuma.


(6) Osobe iz stavaka 3. i 5. ovoga članka za obnašanje dužnosti predsjednika turističke zajednice ne primaju naknadu.


(7) Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar.


(8) Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik skupštine i predsjednik turističkog vijeća.


(9) Predsjednik turističke zajednice saziva i predsjeda skupštini turističke zajednice i saziva i predsjeda sjednicama turističkog vijeća.