Potpore, bespovratna sredstva i donacije | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

Potpore, bespovratna sredstva i donacije

Potpore, bespovratna sredstva i donacije

Temeljem programa rada TZO Orebić dodjeljuje potpore za organizaciju manifestacija i ostalih događanja na našem području.

Odobrena sredstva u 2019:

Udruga mladih Orebić – 1.500 kn

Klapa Nava – 17.000 kn
Hrvatski dom Viganj Kuvenat – 18.000 kn

Udruga pelješki vinski puti – 15.000 kn

Ogranak matice hrvatske Orebić – 15.000 kn

Hrvatska čitaonica Donja Banda – 3.000 kn

Hrvatska narodna čitaonica Oskorušno – 3.000 kn

Hrvatska glazba Potomje – 5.000 kn

Udruga mladih Dingač – 5.000 kn

Udruga Trstenik – 10.000 kn

PŠU Peliška jedra – 87.000 kn

Liga protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet – 30.000 kn

Odobrena sredstva u 2020:

Klapa Geta – 12.000 kn

Liga protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet – 10.000 kn

Odobrena sredstva u 2021:

Udruga prijatelja barokne glazbe – 24.000 kn

Udruga mladih dingač – 3.000 kn

HDV Kuvenat – 15.000 kn

Udruga KUL – 3.000 kn

Udruga plavac mali – 13.000 kn

Udruga plavac mali – 15.000 kn

Mjesni odbor Kućište – 3.000 kn

Amaterska udruga Kušin – 10.000 kn

Sportsko društvo Orebić – 15.000 kn

Liga protiv raka – 15.000 kn

Skip to content