Izvori financiranja | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

Izvori financiranja

Izvori financiranja
Prihodi turističke zajednice prema članku 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

(1) Prihodi turističke zajednice su:

1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu

2. članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama

3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

 

(2) Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz:
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna
članarine dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine turističke zajednice
dragovoljnih priloga i darova
imovine u vlasništvu
fondova Europske unije i drugih fondova.


(3) Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.


(4) Troškovi za plaće radnika zaposlenih u turističkoj zajednici ne smiju prelaziti 40 % ukupnih prihoda turističke zajednice.


(5) Ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u turističko-informativnom centru turističke zajednice.