O projektu | IQM | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

O projektu

IQM Destination Orebić

IQM Destination Orebić projekt integriranog upravljanja kvalitetom u destinaciji povezuje sve entitete s najboljim uslugama i sadržajima. U cilju podudaranja očekivanja gostiju i partnera te povezivanja u IQM Destination Orebić,
sudionici moraju zadovoljavati standarde kvalitete postavljene za svaku grupu – hotele, restorane, privatni smještaj, putničke agencije, kampove, trgovine, suvenirnice, vinarije.

IQM sustavno prati i savjetuje kako poboljšati kvalitetu odredišta i ima oko na njegov razvoj. Promiče integraciju, lokalnu autohtonu priču, lokalne kvalitetne proizvode i kulturu destinacije.

Fokus je na kvaliteti i  na gostu koji destinaciju doživljava u cjelini.