Lift za osobe s invaliditetom postavljen u Orebiću | News | Visit Orebić Croatia
Prilagodi
search
Pretraži
Prilagodi
search
Pretraži

Lift za osobe s invaliditetom postavljen u Orebiću

calendar

26. 05. 2022.

Lift za osobe s invaliditetom postavljen u Orebiću na mulu u predjelu Škvara (zapad).

Električni lift je nabavljen u suradnji Općine Orebić i Dubrovačko neretvanske županije koja ga je financirala u punom iznosu, a osigurala ga je iz sredstava za Program Inerreg VA Italy -Croatia (projekt MIMOSA) i vlastitog proračuna.

Općina Orebić je pronašla lokaciju i odradila pripremne radove na dijelu pomorskog dobra.