Uplata turističke članarine | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

Uplata turističke članarine

Uplata turističke članarine

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.52/19) i Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i opg (14/2020) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html

VISINA TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2022. i 2023. GODINU

 

Smještaj u domaćinstvu
– po krevetu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
– po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)osnovni 5,97 € (45 kn)
pomoćni -50% 2,99 € (22,50 kn)
osnovni 3,98 € (30 kn)
pomoćni 1,99 € (15 kn)
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj
– za svaku smještajnu jedinicu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj
– za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)
10,62 € (80,00 kn)7,96 € (60,00 kn)

– u 2021 godini godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve

IZNIMKA STUDIO APARTMANI – U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.

 

PLAĆANJE PAUŠALA TURISTIČKE ČLANARINE OD 1.1.2020.

(članak 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama)

Počevši od ove godine izmijenjen je i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama na način da će fizičke osobe koja pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćati godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor (do sada se članarina plaćala u određenom postotku na ostvareni prihod).

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, dakle istovremeno s paušalom turističke pristojbe.

Osnovica za naplatu turističke članarine (broj kreveta, broj smještajnih jedinica u kampu te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj) određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Iznos paušala turističke članarine po krevetu propisat će ministar turizma posebnim Pravilnikom:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html

Uplatnice za plaćanje turističke članarine bit će vidljive, jednako kao i uplatnice za plaćanje turističke pristojbe, na početnoj stranici vašeg E-visitora.

Ispunjen TZ2 obrazac potrebno je poslati na adresu Porezne uprave u Korčuli, Trg Ante i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula. Primjer obrasca:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ%202.pdf