PLAĆANJE PAUŠALA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

PLAĆANJE PAUŠALA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU

IZMJENE ZAKONA U TURIZMU OD 1.1.2020.

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU

Cijene su umanjene PRAVILNIKOM O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE U 2021. GODINI od 4.lipnja 2021.

Za područje Općine Orebić

 1.4.-30.9.
Ostalo razdoblje


Iznos turističke pristojbe po noćenju u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

10 kn
(12 kn stara cijena)
7 kn
(8 kn stara cijena)
Iznos turističke pristojbe po noćenju u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) po osobi8 kn
(9 kn stara cijena)
5 kn
Paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu175 kn
(350 kn stara)
175 kn
(350 kn stara)
Paušalni iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u OPG-u
100 kn
(200 kn stara cijena)

100 kn
(200 kn stara cijena)
Paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robizonski smještaj, po smještajnoj jedinici
375 kn
(750 kn stara cijena)

375 kn
(750 kn stara cijena)
Paušalni iznos turističke pristojbe za smještaj u OPG u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robizonski smještaj, po smještajnoj jedinici
125 kn
(250 kn stara cijena)


125 kn
(250 kn stara cijena)


Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji


Prvi član 200 kn
Drugi član 200 kn
Svaki sljedeći član 100 kn


Prvi član 200 kn
Drugi član 200 kn
Svaki sljedeći član 100 kn

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 2.

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. (2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

IZNIMKA STUDIO APARTMANI – U slučaju objekata u domaćinstvu kategoriziranih kao studio apartman, sukladno mišljenju Ministarstva turizma i sporta, prilikom zaduženja turističke članarine i turističke pristojbe pomoćni kreveti bit će obračunati kao glavni kreveti.

PRAVILNIK O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE U 2021. GODINI:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html

PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. GODINU

http://www.edubrovnik.org/obavijesti-i-najave/odluka-o-visini-turisticke-pristojbe-za-2021-godinu/

Obveznici paušalnog plaćanja godišnji iznos paušala plaćaju u tri rate s dospijećem 31.07., 31.08. i 30.09. tekuće godine.

Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 350 kn po krevetu te na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200 kn po krevetu.

Skip to content