PLAĆANJE PAUŠALA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU

PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU


Obveznici paušalnog plaćanja godišnji iznos paušala plaćaju u tri rate s dospijećem 31.07., 31.08. i 30.09. tekuće godine.

Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 350 kn po krevetu te na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200 kn po krevetu.


PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html


ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU