Uplata turističke članarine

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

 

Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja.

Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.

Članarina se plaća nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

 

Uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača

Primatelj: TZOO prijelazni račun

 

Broj računa primatelja: HR0810010051730827159

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: uplata turističke članarine

 

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ.

 

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama:

http://www.mint.hr/UserDocsImages/171027_zakon_cl_procisc.pdf