Izvori financiranja

TZO Orebić financira se od:

1. turističke pristojbe

2. turističke članarine

3. sufinanciranje temeljem raznih natječaja

TZO Orebić NE FINANCIRA se iz proračuna općine Orebić.


1.2.2014.