Zakonodavni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_990.html

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html 

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html 

PROPISI IZ TURIZMA - MINT

https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107