Svete mise

Sveta misa

Župna crkva Pomoćnice kršćana
20250 Orebić 
Telefon: +385 20 713 004
GSM: +385 98 890 273
Fax: +385 20 713 004
e-mail: zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

Radno vrijeme:
Nedjeljom u 10:00 i u 19:00

Radnim danom: 19:00

Sveta misa

Franjevački samostan
20250 Orebić 

Radno vrijeme:
Nedjeljom: 10:00

Svaki dan: 07:00

Sveta misa

Viganj
20267 Viganj 

Radno vrijeme:
Nedjeljom u 10:30

Radnim danom: 19:00

Sveta misa

Kućište
20267 Kućište 

Radno vrijeme:
Nedjeljom: 19:00

Sveta misa

Lovište
20269 Lovište 

Radno vrijeme:
Nedjeljom: 9:00