Bolnice

Ambulanta Kuna

Kuna bb
20243 Kuna 
Telefon: 742 025

Radno vrijeme:
neparni datumi: 07:30-13:30 
parni datumi: 13:30-19:30
svaka srijeda i petak: 07:30-13:30
cijelodnevno dežurstvo


Ambulanta Orebić

Kralja Tomislava 24
20250 Orebić 
Telefon: 713 694, 713 410

Radno vrijeme:
Sve službe rade od 07-14
cijelodnevno dežurstvo 

Opća bolnica Dubrovnik

dr. Roka Mišetića b.b.
20000 Dubrovnik 
Telefon: 431 777
Fax: 426 149

Radno vrijeme:
Sve službe rade od 07-15
cijelodnevno dežurstvo