Obaveze iznajmljivača

Građanin koji pruža turističke usluge smještaja dužan je:

- Posjedovati odobrenje nadležnog ureda (Ured državne uprave u Korčuli) za pružanje usluga

- Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu

- Voditi knjigu računa „Evidencija prometa“

- Na glavnom ulazu u objekat postaviti standardiziranu ploču na ulaznim vratima objekta, poželjno je postaviti natpis s imenom, prezimenom i uslugom koja se pruža

- Prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 24 sata po dolasku i u roku od 24 sata po odlasku (ukoliko je došlo do promjene datuma odlaska u odnosu na prijavljeni datum odlaska)

- Izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa

- Uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe i uplatiti godišnji paušalni iznos poreza sukladno propisanim datumima uplate

- Uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

UREDBA O VISINI BORAVIŠNE PRISTOJBE:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_71_1447.html