Članovima TZO Orebić

Poštovani članovi TZO Orebić!

Na našem novom web site-u namijenili smo poseban mini-site samo za obavijesti prema našim članovima.

Vama je namijenjen mini-site B2B (business to business).


Unutar mini-site B2B naći ćete web stranice:

- prijava turista

- obaveze iznajmljivača

- potpore TZO Orebić

- natječaji HTZ i MINT-a

- dokumenti TZOO


Osim navedenoga ažuriranje smještaja je predviđeno na način da svaki član TZO Orebić samostalno ažurira podatke za svoj smještajni objekt. Registrirajte se i predstavite svoj objekt na web site-u TZO Orebić.

Sve obavijesti članovima TZO Orebić objavljivat će se na mini site-u dok glavni portal bit će namijenjen isključivo turistima.